แบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่5, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย