การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ

Publish Year International Conference 1
2013 exWilawun Punmanee, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exAkinori Nishihara , exChaichat Musana, "Naturalness Color Enhancement for THEOS Images", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย