การศึกษาอายุการเก็บรักษาของโรตีกรอบพร้อมผลิตภัณฑ์สำหรับจิ้มผสมเนื้อหมูรสเผ็ด