การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 สูตรต้นตำรับและสูตรไขมันต่ำ

  • Asian Navigation co.,Ltd.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี