การวินิจฉัยอาการผิดปรกติของเครื่องยนต์ด้วยเสียงและการสั่นสะเทือน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VIBRATION ANALYSIS OF GASOLINE ENGINE FAULTS", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 1166-1171