การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2554