ผลของสารสกัดจากผลมะม่วงหิมพานต์ต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. นฤมล ทองไว, "Interaction Between Plant Pathogenic Bacteria, Enterobacter asburiae, and Host Plant Tissue (Curcuma alismatifolia) Zingiberaceae", The 8th ASEAN Microscopy Conference and The 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย