การพัฒนาศักยภาพการผลิตเม็ดสีแดงจาก Monascus purpureus โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร