โครงการอาคารสำนักงานสีเขียวสำหรับโครงการพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)