ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคิน-28 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJutatip Chankaew, exAreerat Kunanopparat , exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "Gene polymorphisms of interleukin 28B and the risk to chronic hepatitis B virus infection in Thai", Tissue Antigens, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 177-181
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJutatip Chankaew, exAreerat Kunanopparat , exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "Association of interleukin-28 gene polymorphisms with chronic hepatitis B virus infection", BIT’s 3rd Annual World Congress of Immunodiseases and Therapys, 11 - 14 ตุลาคม 2013, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน