ผลของสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กำจัดเเมลงต่อการลดความเครียดในหนู

Publish Year International Journal 1
2013 exM. KAEWWONGSE, exK. SANESUWAN, exP. PUPA, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "ESSENTIAL OIL COMPOUNDS AS STRESS REDUCING AGENTS IN RATS", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 167-172
Publish Year International Conference 1
2013 exMAROOST KAEWWONGSE, exKANOKWAN SANESUWAN, exPATARA PUPA, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "THE INSECTICIDAL ESSENTIAL OIL COMPOUNDS AS STRESS REDUCING AGENTS IN RATS", 65th International Symposium of crop protection, 21 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรเบลเยียม