การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารสินค้าในร้านค้าปลีกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android โดยใช้เทคโนโลยี RFID