การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดใหญ่

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MODELING OF FUNDAMENTAL FREQUENCY CONTOURS FOR THAI DIALECTS WITH LARGE SPEECH DATABASE", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1990-2003