การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาบู่ทรายวัยอ่อน (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาหาร

Publish Year National Journal 1
2016 exนายเกรียงไกร สีพันธุ์, exNarongsak Puanglarp , inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of stocking density, hiding material and photoperiod manipulation on growth and survival rate of marble goby (Oxyeleotris marmoratus Bleeker, 1852) juveniles.", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016
Publish Year International Conference 2
2012 exนายเกรียงไกร สีตะพันธุ์, exนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STIMULATION OF GROWTH PERFORMANCE IN JUVENILES MARBLE GOBY (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) BY PHOTOPERIOD MANIPULATION WITHOUT CAUSING STRESS RESPONSE", International Fisheries Symposium (IFS2012), 6 - 8 ธันวาคม 2012, Cantho City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 exนายเกรียงไกร สีตะพันธุ์, exนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of optimal culture conditions for juvenile marble goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852)", The 2nd Annual International Conference in conjunction with the 8th IMC-GT Uninet Bioscience Conference, 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย