การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของเชื้อรา Phomopsis species สาเหตุโรคใบจุดและผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 125-128