โรคและปรสิตของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำบางปะกง


แสดงความคิดเห็น

(0)