พฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ด้วยระบบการตรวจจับเสียงการกินอาหารของกุ้งในบ่อเลี้ยง


แสดงความคิดเห็น

(0)