การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร

Publish Year International Journal 4
2020 exนุชจรี กรองวรกุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exYa-Jane Wang, "Effect of conventional and microwave heating on physical and chemical properties of Jasmine brown rice in various forms", Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า e13506
2020 exJinnipar Choachamnan, exCarmen Moraru, exSeunghyung Lee, exAkira Kurosaka, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Multiple-factor mathematical modeling of glycine-glucose browning", Journal of Food Engineering, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 109829
2019 exJinnipar Choachamnan, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Glucose-fructose-glycine time–temperature integrator and its potential application in heating process control of food softness.", Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2019, หน้า e13287
2015 exLee, Seung Ju, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Modeling of Browning Induction Period in Drying Onion as Influenced by Temperature, Equilibrium Relative Humidity, and Inhibitor", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 120-127