ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวหอมมะลิสีชนิดต่างๆ ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ