การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น

Publish Year National Conference 1
2013 exนายสว่าง แป้นจันทร์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งผลไม้ไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)