การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exSirilak Yamkong, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 252-257
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exSirilak Yamkong, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", The 2016 2nd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2016), 8 เมษายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exนางสาววิสาชิณี รุ่งทวีชัย, "Crocodile Blood Capsule-Kasetsart University Research Product, the First Registered as Dietary Supplement in Thailand: Development and Trends", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา