การพัฒนาระบบบำบัดน้ำโดยใช้ NPT เพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์