การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "CALL STRUCTURE AND POPULATION ESTIMATION OF ANURANS (ORDER ANURA) BY AUDITORY SURVEYS IN KHAO ANG RUE NAI WILDLIFE SANCTUARY, CHACHOENGSAO PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 81-89
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MODELING SUITABLE AREAS FOR Bos javanicus UNDER CURRENT AND CHANGING CLIMATE SCENARIOS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 150-165
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "FORANGING SITE OF BIRDS IN HILL EVERGREEN FOREST PERMANENT PLOT AT HUAI KOK MA, CHIANG MAI PROVINCE", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย