การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์จากข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

Publish Year International Trademark 1
2023 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากข้าวกล้อง", สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023