การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

Publish Year International Journal 4
2016 exดอกกล้วยไม้ หอมระหัด, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "Cultivation of Aschersonia placenta Berkeley and Broom and its efficacy for controlling Parlatoria ziziphi (Lucas) (Hemiptera: Diaspididae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 179-185
2014 exDai Kusumoto, exHayato Masuya, exToshihide Hirao, exHideaki GOTO, exKeiko Hamaguch, exWen-I Chou, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAumporn Panmongkol, exThu Pham Quang, exSih Kahono, exHeddy Julistiono, exNaoto Kamata, "Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan", Journal of Forest Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 404-410
2013 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เทวี มณีรัตน์ , inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อนุชิต ชิณะจริยวงศ์, "FROM FUNDAMENTAL RESEARCH TO TECHNOLOGY TRANSFER: A MODEL OF BIOLOGICAL CONTROL FOR THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF SUGARCANE BORERS IN THAILAND", Proc. Int. Soc. Sugar cane Technol and sugar tech Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 1-12
2013 exNarit Thaochan, exWisut Sittichaya, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exAnuchit Chinajariyawong, "Incidence of Enterobacteriaceae in the Larvae of the Polyphagous Insect (Bactrocera papayae) Drew & Hancock (Diptera: Tephritidae) Infesting Different Host Fruits", The Philippine Agricultural Scientist , ปีที่ 96, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 384-391
Publish Year International Conference 4
2012 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Present status and future prospects of biological control in Thailand", XXIV Interantional Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณา บูชาเทียน, "Biology of coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae), records of alternative host plant and its natural enemies in Thailand", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exปวีณา บูชาเทียน, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "Biology of Bracon hebetori Say (Hymenoptera: Braconidae) and its potential in population suppression of the black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exดอกกล้วยไม้ หอมระหัด, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exเทวี มณีรัตน์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exอนุชิต ชินาจริยวงศ์, "Influence of synthetic media on mycelial growth and sporulation of the entomopathogenic Aschersonia placenta Berkeley & Broom", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 4
2013 exน.ส.รัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "วัสดุสำหรับทำบรรจุ ขนาดของเวอร์มิคูไลท์ และปริมาณไข่ เพื่อการปลดปล่อยแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae)", การประชุมทางวิชาการ "ครั้งที่ 51" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน.ส.ปวีณา บูชาเทียน, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของแมลงวันทาปมสาบเสือ Cecidochares connexa Macquart (Diptera: Tephritidae)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน.ส.ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, exน.ส.เทวี มณีรัตน์ , "การจริญเติบโตของเส้นใยและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Aschersonia placenta Berkeley & Broomon บนอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exดร. วินัย ปิติยนต์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสำเร็จจุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย