การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ

Publish Year International Conference 3
2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: เป้าหมายการแนะนำอาหารไทย กับโปรแกรมการท่องเที่ยวภาคเหนือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน", The International Conference on Tourism, Transport and Logistics: Challenges and Opportunities of Increasing Global Connectivity , 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2013, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2009 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การลดความเสี่ยงจากพิษภัยในอาหารต่อบุคลากรในสถาบัน", The Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) หัวข้อ “SOCIAL UPLIFTMENT THROUGH HUMAN EMPOWERMENT IN THE PERSPECTIVE OF HOME ECONOMICS” , 12 - 15 สิงหาคม 2009, ปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย
2007 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมการกินของไทยในอดีต", 14th Biennial ARAHE Congress Kuala Lumpur ณ ประเทศมาเลเซีย หัวข้อ “Reorienting Human Capital in Home Economics: Meeting Current and Future Challenges” , 6 - 10 สิงหาคม 2007, Petaling Jaya มาเลเซีย