การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร