การพัฒนาระบบการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในบ่อดินเกลือสินเธาว์เพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน