ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 3
2013 exLynam, A.J., exJenks, K.E., exTantipisanuh, N., exChutipong, W., exNgoprasert, D., exGale, G.A., exSteinmetz, R., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGrassman Jr., L.I., exCutter, P., exKitamura, S., exReed, D.H., exBaker, M.C., exMcshea, W., exSongsasen, N., exLeimgruber, P., "Terrestrial activity patterns of wild cats from camera-trapping", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 407-415
2012 exดุสิต งอประเสริฐ, exAntony J. Lynam, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exNaruemon Tantipisanuh, exWanlop Chutipong, exRobert Steinmetz, exKate E. Jenks, exGeorge A. Gale, exLon I. Grassman Jr, exShumpei Kitamura, exJoGayle Howard, exPassanan CUTTER, exPeter Cutter, exPeter Leimgrube, exNucharin Songsasen, exDavid H. Reed, "Occurrence of Three Felids across a Network of Protected Areas in Thailand: Prey, Intraguild, and Habitat Associations", BIOTROPICA, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2012, หน้า 810-817
2012 exKate E. Jenks, exShumpei Kitamura, exLynam, Antony J, exNgoprasert, Dusit, exChutipong, Wanlop, exSteinmetz, Robert, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exGrassman, Lon I. Jr., exCutter, Passanan, exTantipisanuh, Naruemon , inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGale, George , exReed, David H., exLeimgruber, Peter, exSongsasen, Nucharin, "Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand", Mammalia, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 175-184
Publish Year National Journal 4
2012 exอัมพรพิมล ประยูร, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exบุษบง กาญจนสาขา, "ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 23-40
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", ารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 34-46
2004 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาบางประการของกวางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2004, หน้า 95-109
2004 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประชากรกวางป่าเปรียบเทียบระหว่างวิธี Track Count และ Line Transectในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2004, หน้า 110-117
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพ การกระจาย และประชากร ชะมด ในประเทศไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ", ชะมด Produc Champion ไทย, 24 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย