การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย

Publish Year International Conference 1
2013 exSuphatta Phothiset, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Freeze-dried plant cell wall fractions: Influence of freezing on molecular mass distributions and glass transition temperature", ISOPOW 12 Conference, 19 - 23 สิงหาคม 2013, Fiskebackskill ราชอาณาจักรสวีเดน