การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Fumigation with Plant Volatile Oils to Control Stem End Rot of Banana", Acta Hort, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 207-213
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exวรานันท์ วิญญรัตน์, "RFLP Identification of Colletotrichum Species Isolated from Chilli inThailand", Acta Hort., ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 181-186
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 464-467
2012 exน.ส.วาสนา ทองปิ่น, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 576-579
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย