การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก

Publish Year National Conference 1
2015 exเนรมิต เหลาภา, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าผสมหินฝุ่นและหินปูน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย