การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2015 exSchreinemachers, P., exBalasubramaniam, S., exBoopathi, N.M., exHa, C.V., exKenyon, L., inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, exLe, N.T., exSrinivasan, R., exWu, M.-H., "Farmers' perceptions and management of plant viruses in vegetables and legumes in tropical and subtropical Asia", Crop Protection, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 115-123
2015 exPepijn Schreinemachers, exAfari-Sefa, V., ex Heng, C.H, exDung, P.T.M, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exSrinivasan, R., "Safe and Sustainable Crop Protection in Southeast Asia: Status, Challenges and Policy Options", Environmental Science and Policy, ปีที่ 54, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 357-366
Publish Year International Conference 1
2016 exPhearun Heng, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exPepijn Schreinemachers, inดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pesticide Productivity of Vegetable Production in Cambodia", The EEI-LMS launch conference , 16 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย