การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย