การเสริมสารประกอบกรดอะมิโน-สังกะสีในปลาสวายขนาดตลาด

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exTerry Ward, exSupalug Kattakdad, "The Efficacy of Organic Zinc Amino Acid Complex(AvailaZn?) on Growth Performance and Immunity of Pangasius Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)", The ICAI 2014 (International Conference of Aquaculture Indonesia), 20 - 21 มิถุนายน 2014, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exSiti-Ariza, A, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Melatonin in Clarias macrocephalus Male Broodstock First Puberty", The ICAI 2014 (International Conference of Aquaculture Indonesia), 20 - 21 มิถุนายน 2014, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย