เพลี้ยกระโดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal)(Hemiptera: Delphacidae) และศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)