ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร

Publish Year International Conference 1
2019 exThanayut Seethongchuen, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Plagiarism Checker Throughput with Apache Storm", ECTI-CON 2019, 10 - 13 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย