อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi-Mission

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Importance of Wind Tunnel Test in Design Process of Micro Air Vehicles", TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exGrondin, G., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoschetta, J.-M., "Aerodynamic analysis of a multi-mission short-shrouded coaxial UAV: Part III - CFD for hovering flight", 28th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 28 มิถุนายน 2010