การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "การผลิตแป้งกล้วยไข่ [Musa sp. (AA group)]ด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในอาหารระหว่างการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ", The 4th Rajamangala University of Technology International Conference, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2012 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย