นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค

Publish Year International Journal 4
2019 exDenphum Wongthangsiri, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera:Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector ofTrypanosoma evansi in Asia", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 320-326
2013 exVincent CORBEL, exFrancois Nosten, exKanutcharee Thanispong, exChristine LUXEMBURGER, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Challenges and prospects for dengue and malaria control in Thailand, Southeast Asia.", Trends Parasitol, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013
2012 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN Achee, exK Lerdthusnee, exMJ Bangs, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance and distribution of Anopheles larvae in a riparian malaria endimic area of western Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Public Health, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 601-603
2012 exKeawrayup S, exDuvallet G, exSukonthabhirom S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diversity of Stomoxys spp. (Diptera: Musidae)and diurnal variation of stomoxys indicus and S. calcitrans in a farm, in Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand", Parasite, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 259-265