การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaykha Srisomboon, "2004 Tsunami in Southern Thailand, Lessons Learned for the Thai Communities", Tsunami Events and Lessons Learned (series in Advances in Natural and Technological Hazards Research), ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 399-416
2012 exSchwab, J.M., exKrastel, S., exGrรผn, M., exGross, F., inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJintasaeranee, P., exBunsomboonsakul, S., exWeinrebe, W., exWinkelmann, D., "Submarine mass wasting and associated tsunami risk offshore western Thailand, Andaman Sea, Indian Ocean", Natural Hazards and Earth System Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 2609-2630
2012 exPrinya Putthapiban, exWanida Chantong, exPhumee Srisuwon, exCharongporn Praipiban, inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geothermal and seismic evidence for a southeastern continuation of the three pagodas fault zone into the Gulf of thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 445-452