การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว


แสดงความคิดเห็น

(0)