การกระจาย นิเวศวิทยา และประชากรของ พืชวงศ์ Araceae ที่อยู่ในความเสี่ยง บริเวณเขาหินปูน จ.ลพบุรีและ สระบุรี

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุธิดา มณีเอนกคุณ, "Typhonium muaklekense sp nov (Araceae) from Thailand", Nordic Journal of Botany, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-14
2015 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exNIELS JACOBSEN, exJan Bastmeijer, exClaus Christensen, exTAKASHIGE IDEI, exConny Asmussen Lange, exJihad Orabi, exDuangchai Sookchaloem, exFiorello Toneato , exMarian Oergaard, "The use of AFLP markers to elucidate relationships within Cryptocoryne (Araceae).", Aroideana, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 186-193
2015 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exSutida Maneeanakekul a, "Distribution and ecology of Araceae on limestone mountains of Lop Buri and Saraburi provinces, Thailand", Aroideana, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 28-29
Publish Year International Conference 2
2017 exSutida Maneeanakekul, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Taxonomy, Palynology and Cytology of Araceous Plants on Limestone Mountains in Lop Buri and Saraburi Provinces, Thailand ", 17 th Flora of Thailand Confrence. , 21 - 25 สิงหาคม 2017, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "ฺBiological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa(L.)Thwaites(Araceae):effect on seed germination and seedling growth of invasive plants (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) in Thailand", XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม