การประเมินผลกระทบหลังจากการใช้ UHI แผนแม่บทในเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exDr.Takahiro Tanaka, "Development of Bangkok and the Evidence of Urban Heat island Effect", International Symposium on Economics and Social Science (ISESS 2015), 21 - 23 มกราคม 2015, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES IN PRIVATE LAND RENTAL COMMUNITIES IN BANGKOK, THAILAND", 3RD NATIONAL AND 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL SCIENCE , 24 - 25 พฤศจิกายน 2014, manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์