ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและกิจกรรมของไมโตคอนเครียระหว่างการเกิดอาการใส้สีน้ำตาลในสับปะรดสองสายพันธุ์

Publish Year International Journal 2
2015 exNukuntornprakit, Om-arun, exChanjirakul, Korakot, exvan Doorn, Wouter G., inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Chilling injury in pineapple fruit: Fatty acid composition and antioxidant metabolism", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 20-26
2014 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exC. Juntee, "Role of Calcium on Internal Browning of Pineapples", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 329-338