การตรวจหาไวรัสไข้เลือดออกในสุนัขเลี้ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, "Dengue and Domestic Dogs in Urban Thailand and Its Implications for Dengue Surveillance and Control", 8th European Congress on Tropical Medicine and International Health , 12 กันยายน 2013 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, โคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก