การวัดสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ของหลอดไฟฮาโลเจนโดยใช้ทรงกลมรวมแสง

Publish Year National Conference 1
2012 inนายกนกพจน์ อารีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakchai Chomkokkroud, "การวัดสเปกตรัมอิฟราเรดย่านใกล้ของหลอดไฟฮาโลเจนดดยใช้ทรงกลมรวมแสง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 20 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย