การเเยกเเละจัดจำเเนกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเเละการศึกษาผลต่อการเจริญของต้นหอมในพื้นที่ จ. อุตรดิตถ์

Publish Year International Conference 1
2014 inนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์, "Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth of Shallot (Allium ascalonicum L.)", Mycology: Research and Application in southern Vietnam, 23 พฤศจิกายน 2014, โฮจิมินท์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม