โครงการระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integration Methods for Character Recognition in Thai LicensePlate Images", The 20th International Conference on Electrical Engineering, June 15-19, 2014 Jeju, Korea, 15 - 17 มิถุนายน 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี