ผลกระทบของระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะกับกระดูกต่อความเครียด ของช่องว่างกระดูกหัก

Publish Year International Journal 1
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of the Configuration of theScrew Fixation on the Interfragmentary Strain", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 842-845